osteris

Vi udvikler AI-løsninger med vores kunder i fokus


CleverCall bliver brugt af private og offentlige organisationer, som har en ting til fælles - fokusset på GDPR.

icon

ISAE 3000 GDPR

Vi har øget sikkerheden ved at få udarbejdet en ISAE 3000 GDPR revisorerklæring. Rent konkret vil der blive revideret op mod bestemmelserne i GDPR, og benyttes FSR og Datatilsynets rammer.

icon

Analyser samtalen uden at gemme lydoptagelsen

En af de features, der gør CleverCall unik, er, at Voicebotten kan transkribere samtalerne live. Du behøver derfor ikke at opbevare telefonsamtalerne for at få de værdifulde data og indsigter. Det er også muligt at bevare lydoptagelsen med samtykke fra brugeren.

icon

Data inden for EU

Alt CleverCall data hostet inden for Europa i overensstemmelse med Schrems ii og alle EU's anbefalinger.

Håndtering af datastrøm og opbevaring af persondata

I 2018 trådte en ny lovgivning om GDPR (persondataloven) i kraft. Det gjorde, at man nu skulle tage stilling til sine data i langt højere grad end førhen. I et godt stykke tid har cloud-løsninger været i vækst, og efterhånden som der kommer mere fokus på datahåndtering, stiller det store krav til CleverCall.ai´s håndtering af data. I 2022 kom afgørelsen af schrems-II, som stillede store krav til cloud- løsninger. For at imødekomme Datatilsynets krav stiller CleverCall.ai flere muligheder til rådighed, når det kommer til hosting af data. Som udgangspunkt hoster CleverCall.ai kun selskaber ejet i EU af hensyn til datasikkerheden.

CleverCall.ai har ikke behov for at optage samtalerne, men transskriberer samtalen. Som udgangspunkt bliver alle personoplysninger gemt, men der er mulighed for at sætte filtre op, og når der er tale om følsomme personoplysninger (race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med henblik på entydig identifikation, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering), anonymiseres disse øjeblikkeligt. Generelt har man mulighed for selv at sætte en tidsbestemt proces op for, hvornår data skal anonymiseres.

Hvorfor bliver mine data gemt?
For at en kunstig intelligens kan blive klogere, kræver det meget data. Disse data bruges til at se, hvor robotten svarer bedst og hvor, der er plads til forbedring. Når et menneske har overtaget samtalen, er det også en god idé at gemme tidligere data, således at personen, der har overtaget samtalen, kan se, hvad der er blevet sagt tidligere. På den måde undgår slutbrugeren at gentage sig selv.
Hvor bliver mine data gemt?
CleverCall.ai gemmer dine data i skyen, men har også mulighed for at gemme via en on-premise. CleverCall.ai anbefaler, at man benytter skyen, da en on-premise løsning kræver flere interne IT-ressourcer, og det er nemmere i forbindelse med opdateringer. CleverCall.ai benytter ScanNets cloud-løsninger, som er et EU-ejet selskab.
Hvem har adgang til mine data?
Det er altid kun et begrænset antal medarbejdere, som har adgang til dine data. Disse medarbejdere vil som udgangspunkt være dem, som enten kan overtage en samtale fra robotten eller relevante medarbejdere i forbindelse med optimering af løsningen.
Hvordan tilgås mine data?
Der kan kun tilgås data ved brug af to-faktor-login samt forskellige muligheder for IP-whitelisting.
Er mine data sikre i EU?
Da ClaverCall.ai ikke gemmer nogle ”at rest” data i usikre 3. lande, er dine data sikre i EU.

Opbevaring af persondata 

 

Data in motion: Her krypteres datastrøm via certifikat.

Data at rest: Data bliver udelukkende gemt og behandlet hos Scannet i Danmark.

At rest: Persondata gemmes udelukkende i EU. De anvendte cloud-leverandørers/underdatabehandleres moderselskab er europæiske selskaber.

In motion: De anvendte cloud-leverandører med services i EU krypterer datastrøm med et certifikat. Krypteret datastrøm foregår udelukkende på datacentre i EU.

Den nyeste vejledning fra Datatilsynet om Cloud stiller yderligere krav til den dataansvarlige om at sikre, at der ikke sker overførsel til usikre tredjelande på trods af, at der udelukkende anvendes datacentre beliggende i EU/EØS. Leverandører med moderselskab i usikre tredjelande, heriblandt USA, er underlagt lovgivning, der betyder, at leverandøren skal udlevere den dataansvarliges persondata på forlangende.

 

Beskrivelse og håndtering af data

Supplerende forklaring til ISAE3000, risikovurdering samt databehandleraftale:

Lyd inddeles i 4 overordnede kategorier:

Indgående:

1. Generel tale, som ej indeholder følsomme persondata i tale.

2. Persondata, heriblandt navn, e-mail, telefonnummer samt evt. følsomme persondata.

Udgående:

3. Statiske prædefinerede data (Svar). Eksempelvis åbningstider, priser på pas, officielle retningslinjer mm.

4. Dynamiske data, som kan indeholde statiske data og persondata.

Log af data samt anonymisering kan sættes op på to forskellige måder:

1. Bortset fra telefonnummer, gemmer vi ikke persondata. Her er det kun telefonnummeret, der gemmes og bruges i forbindelse med dokumentation for fakturering, og det slettes efterfølgende. Ingen persondata gemmes.

2. Data gemmes og anonymiseres i det interval, I ønsker. Her bestemmer I selv, hvor længe persondata skal opbevares. Der er ”Glem mig”- funktion, hvor det er muligt at slette specifikke persondata.

 

Opbevaring af persondata (data in motion, data at rest):

Data in motion: Her krypteres datastrøm via certifikat.

Data at rest: Data bliver udelukkende gemt og behandlet i IT-system (Telekom) i Tyskland og Scannet i Danmark.

 

Opsummering

På baggrund af ovenstående beskrivelse kan vi konkludere, at vi overholder de gældende og beskrevne vejledninger.

At rest: Persondata gemmes udelukkende i EU. De anvendte cloud-leverandørers/underdatabehandleres moderselskab er europæiske selskaber.

In motion: De anvendte cloud-leverandører med services i EU krypterer datastrøm med et certifikat. Krypteret datastrøm foregår udelukkende på datacentre i EU.

2008

Opstart

1500000

Afholdte AI-samtaler

99

% oppetid

1

Førende AI-telefoni

Book et møde i dag!